Nationaal Programma Onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Nationaal Programma Onderwijs gelanceerd.
Leerlingen en studenten verdienen volwaardig onderwijs en een goede toekomst, ondanks corona. Het Nationaal Programma Onderwijs helpt leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren.

Schoolscan

Iedere school brengt eerst met een schoolscan in kaart welke coronaproblemen er zijn.

Menukaart

In dit programma komt geld beschikbaar dat gebruikt kan worden om de leerachterstand die is ontstaan bij leerlingen door de coronacrisis in te lopen.
Er is een menukaart samengesteld met 6 doelgebieden te weten:

A: Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren;
B: Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren;
C: Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen;
D: Ontwikkelingen van de executieve functies van leerlingen;
E: (Extra) inzet van personeel en ondersteuning;
F: Faciliteiten en randvoorwaarden

Bovenschools of bovenbestuurlijk

De scholen hebben, in samenspraak met het schoolbestuur, veel vrijheid waar ze de gelden aan besteden om de vertragingen bij leerlingen en studenten aan te pakken. Er wordt aan de hand van een probleemanalyse gekozen uit de menukaart waarin onderbouwde interventies staan. Er mag ook gekozen worden voor het bovenschools of bovenbestuurlijk aankopen en inzetten van de middelen. Dit wordt zelfs gestimuleerd vanuit OC&W.

Er is een totaalbedrag van 8,5 miljard beschikbaar. Voor schooljaar 2021 - 2022 krijgt elke school ongeveer 700 euro per leerling voor een eigen schoolprogramma. Er wordt gemeten aan de hand van een schoolscan hoe effectief de gekozen producten of afgenomen diensten zijn.

Voor de inzet van de aanvullende bekostiging die scholen/besturen ontvangen in 2021-2022 en 2022-2023 moet een keuze gemaakt worden uit de effectieve interventies in de menukaart. Scholen moeten bij het begin van het schooljaar 2021-2022 aangeven welke interventies ze van plan zijn in te zetten. Schoolbesturen moeten zich in het jaarverslag verantwoorden over de interventies die zijn gekozen. Er mag dus alleen gekozen worden uit de interventies uit de menukaart omdat deze bewezen effectief zijn.

Toolkit

Het ministerie van OC&W is uitgegaan van de toolkit van de Education Edowment Foundation. Deze toolkit is tot stand gekomen op basis van een meta-analyse van jarenlang internationaal onderzoek naar het inlopen van met name cognitieve achterstanden.

We hebben onze programma’s getoetst naar aanleiding van deze Toolkit:

Remediëren
Hoe passen Taal- en Rekenblobs binnen het Nationaal Programma Onderwijs (EEF Toolkit)
Hoe past Zuid-Vallei binnen het Nationaal Programma Onderwijs (EEF Toolkit)

Compenseren
Hoe past TextAid binnen het Nationaal Programma Onderwijs
Hoe past ClaroRead binnen het Nationaal Programma Onderwijs