Hoe passen Taal- en Rekenblobs binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Taal- en Rekenblobs zijn digitale adaptieve programma’s voor het leren van spelling (groep 3 t/m 8) en automatiseren (groep 3 t/m 6). De programma's werken 100% in de Cloud. Beide programma’s passen binnen het Nationaal Programma Onderwijs. OC&W hanteert interventies welke onderzocht zijn door de British Education Endowment Foundation.

Voor Taal- en Rekenblobs gelden de volgende interventies

Een-op-een-begeleiding 5 maanden leerwinst - Evidentie: 4 Meer informatie
Individuele instructie (tutoring) 3 maanden leerwinst - Evidentie: 3 Meer informatie
Feedback 8 maanden leerwinst - Evidentie: 3 Meer informatie
Uitbreiding onderwijs 2 maanden leerwinst - Evidentie: 3 Meer informatie
Beheersingsgericht leren 5 maanden leerwinst - Evidentie: 3 Meer informatie
Digitale technologie 4 maanden leerwinst - Evidentie: 4 Meer informatie
Ouderbetrokkenheid 3 maanden leerwinst - Evidentie: 3 Meer informatie

 

Zowel Taal- als Rekenblobs zijn met een-op-een-begeleiding en/of individueler instructie in te zetten. In beide programma’s is het mogelijk om adaptief maar ook op maat te werken. Bij het op maat werken is een instructie aan de leerling handig. Deze kan na de instructie zelfstandig aan de slag met de oefeningen.

Het programma geeft zelf directe feedback bij een spelfout. Daarnaast is er een uitgebreide rapportagefunctie met een foutenanalyse. Vanuit hier kan de begeleider of docent zeer gerichte feedback geven door de gemaakte opdrachten te bespreken met de leerling.

In Taal- en Rekenblobs kan uitgebreid huiswerk worden gegeven. Dit huiswerk kan samen met de ouder/verzorger gemaakt worden. De ouder/verzorger is dan de tutor. Op deze manier zorg je voor uitbreiding van onderwijs. Het aantal toe te wijzen taken kan voor een groep en individueel ingesteld worden.

Zowel Taal- als Rekenblobs zijn opgebouwd uit zeer duidelijke leerdoelen. De SLO leerlijn wordt gevolgd. De leerdoelen kan u gebruiken bij beheersingsgericht leren. In de rapportagefunctie is direct inzichtelijk voor hoeveel procent het leerdoel beheerst wordt.