Hoe past Zuid-Vallei binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Zuid-Vallei is een remediërend programma voor Spelling en Begrijpend Lezen. Zuid-Vallei kan ingezet worden op zorgniveau 3. Zuid-Vallei Spelling en Zuid-Vallei Begrijpend Lezen kan ingezet worden binnen het Nationaal Programma Onderwijs. OC&W hanteert interventies welke onderzocht zijn door de British Education Endowment Foundation.

Voor Zuid-Vallei gelden de volgende interventies

Een-op-een-begeleiding 5 maanden leerwinst - Evidentie: 4 Meer informatie
Individuele instructie (tutoring) 3 maanden leerwinst - Evidentie: 3 Meer informatie
Instructie in kleine groepen (tutoring) 4 maanden leerwinst - Evidentie: 2 Meer informatie
Feedback 8 maanden leerwinst - Evidentie: 3 Meer informatie
Uitbreiding onderwijs 2 maanden leerwinst - Evidentie: 3 Meer informatie
Beheersingsgericht leren 5 maanden leerwinst - Evidentie: 3 Meer informatie
Digitale technologie 4 maanden leerwinst - Evidentie: 4 Meer informatie
Ouderbetrokkenheid 3 maanden leerwinst - Evidentie: 3 Meer informatie

 

Voor een goede ondersteuning adviseren wij bij Begrijpend Lezen en Spelling de digitale uitbreidingen te kiezen.

Zuid-Vallei kan op verschillende manieren ingezet worden. Vaak is er een-op-een begeleiding en Individuele instructie maar Zuid-Vallei kan ook ingezet worden voor een groepje leerlingen.

Er zijn veel werkbladen in Zuid-Vallei die u kunt gebruiken voor huiswerk waarbij u kan vragen aan ouders/verzorgers om de leerling hiermee te helpen. Dit kan ook met het digitale gedeelte van Zuid-Vallei Spelling waarbij huiswerk klaargezet kan worden. Achteraf kan bekeken worden wat de resultaten zijn.
Zuid-Vallei is opgebouwd uit zeer duidelijke leerdoelen. Deze kunt u gebruiken bij beheersingsgericht leren. Na ieder leerdoel is er een toets waarmee getoetst kan worden of minimaal 80% gescoord wordt op het betreffende onderdeel.

Het geven van feedback is essentieel. Dit kan naar aanleiding van meegegeven huiswerk, digitaal of op papier, of naar aanleiding van een toets na een leerdoel.