Taal- en Rekenblobs


Taalblobs

Taalblobs is een adaptief oefenprogramma voor de Nederlandse spelling. In het programma zijn woorden opgenomen die overeenkomen met de leerstof van groep 2 tot eind groep 8 van het basisonderwijs. Het programma is in basis volledig adaptief en het kan daardoor heel gemakkelijk worden gebruikt in de klas als aanvulling op de reguliere lesmethode. Taalblobs is daarnaast ook uitstekend geschikt voor thuisgebruik (aanschaf door ouders) en voor onderwijsspecialisten die een maatwerk programma willen samenstellen (Remedial Teachers). Met het zorgtraject kan Taalblobs ook voor leerlingen in groep 2 en 3 ingezet worden met de letterkennismodule. Hierdoor is het programma ook preventief inzetbaar.

Lees meer


Rekenblobs

Met Rekenblobs wordt het automatiseren leuk! Rekenblobs werkt 100% in de Cloud en daarmee op ieder device.

Spelenderwijs wordt het getalbegrip verstevigd en worden getalbeelden en basissommen en de belangrijkste rekenstrategieën geautomatiseerd. Rekenblobs is 100% adaptief en zal de leerling volgen en de juiste taken aanbieden zonder dat dit saai wordt. Rekenblobs is ontwikkeld volgens de SLO leerlijn en de rekenstof is onderverdeeld in de volgende modules:

Getalbegrip tot 20, tot 100 en tot 1000
Plus/min tot 20, tot 100 en tot 1000
Vermenigvuldigen: tafels tot 100
Delen: deeltafels tot 100

Rekenblobs is methodeonafhankelijk en zeer geschikt voor scholen, RT-praktijken en voor thuisgebruik om leerlingen extra te ondersteunen.

Lees meer