Zuid-Vallei - Remediërende Methodes

Zuid-Vallei is een verzamelnaam voor diverse remediërende methodes. Daaronder vallen ook methodes die kinderen ondersteunen bij begrijpend lezen en spellen. Dat lesmateriaal is bovendien hybride: de kinderen oefenen zowel op papier als digitaal.

  • Hybride lesmateriaal
  • Remediërende oefeningen
  • Inzetbaar op zorgniveau 3
  • Methodeonafhankelijk


Zorgniveau 3
Zuid-Vallei is zeer goed inzetbaar op zorgniveau 3. Bij zorgniveau 3 wordt er intensieve en specifieke hulp geboden. De hulp die wordt geboden, is gericht op de hiaten in de spelling- en/of leesvaardigheden van de leerling.

Zuid-Vallei Spelling en het Leesinterventieprogramma van Zuid-Vallei zijn perfect inzetbaar voor deze extra ondersteuning. Lees hier meer over zorgniveau 3 en hoe Zuid-Vallei ingezet kan worden.

Ik wil een methode van Zuid-Vallei bestellen

Shop

Ik wil een methode van Zuid-Vallei uitproberen

Demo

Wat is Zuid-Vallei precies?
De methodes van Zuid-Vallei geven vorm en inhoud aan de aanpak van leeruitdagingen in het onderwijs. Veel scholen hebben een groeiende behoefte aan praktische oefeningen om leerlingen effectief te ondersteunen bij lees- of spellingsproblemen. Zuid-Vallei biedt daar een hybride oplossing voor: het lesmateriaal bestaat uit zowel oefeningen op papier als, optioneel, digitale oefeningen. Zuid-Vallei Spelling kan ook perfect gecombineerd worden met Taalblobs.

Wat maakt Zuid-Vallei bijzonder?
Zuid-Vallei is speciaal ontwikkeld om kinderen zeer gericht te ondersteunen bij hun leeruitdagingen. Binnen de methodes gaan ze dan ook uitsluitend aan de slag met de oefeningen waar de problematiek zit. Het hele programma draait om de ontwikkeling van het individuele kind.

Uniek aan Zuid-Vallei is dat het lesmateriaal hybride is. De kinderen oefenen namelijk niet alleen op papier (aan de hand van een oefenmap), maar vinden, optioneel, ook online heel eenvoudig oefeningen. Bovendien hebben de oefeningen meerdere niveaus en kunnen de kinderen met diverse opdrachten aan de slag.

Hoe helpt Zuid-Vallei bij begrijpend lezen?
Wanneer kinderen een tekst kunnen lezen, betekent dat nog niet dat ze die tekst ook begrijpen. De methode van Zuid-Vallei Begrijpend Lezen geeft de kinderen daarom inzicht in het lezen én het begrijpen van teksten. Aan de hand van een handige navigatiemap en gerichte oefeningen leren ze bijvoorbeeld hoe ze verschillende teksten moeten onderscheiden, wat verwijs- en signaalwoorden zijn en hoe ze de hoofdboodschap van een tekst kunnen achterhalen.

De remediërende methode bestaat uit drie niveaus. Daarin komt per hoofdstuk een vaardigheid of strategie aan de orde. Op voorhand bepaalt een diagnostische toets met welke oefeningen een leerling het beste aan de slag kan gaan.

Hoe helpt Zuid-Vallei bij spellen?
De remediërende spellingsmodule van Zuid-Vallei Spelling is bedoeld voor leerlingen vanaf groep 3 die problemen hebben met het spellen. Zuid-Vallei is methodeonafhankelijk en de kinderen kunnen na instructie van begeleider of docent zelfstandig of onder begeleiding met de oefeningen aan de slag.

Aan de hand van gerichte oefeningen leren de kinderen hoe ze bepaalde klanken en klankgroepen aan regels kunnen koppelen. Van regel-, luister- en weetwoorden tot en met lettergroep- en net-als- woorden: de remediërende spellingsmodule bevat oefeningen voor elke uitdaging en op elk niveau.