Zuid-Vallei - Remediërende Methodes

Zuid-Vallei is een verzamelnaam voor diverse remediërende methodes, inclusief methodes die ondersteuning bieden bij begrijpend lezen en spellen. Het lesmateriaal is hybride, wat betekent dat kinderen zowel op papier als digitaal oefenen.

  • Hybride lesmateriaal
  • Remediërende oefeningen
  • Inzetbaar op zorgniveau 3
  • Methodeonafhankelijk


Zorgniveau 3
Zuid-Vallei is uitstekend inzetbaar op zorgniveau 3. Bij zorgniveau 3 wordt er intensieve en specifieke hulp geboden. Deze hulp is gericht op het aanpakken van de hiaten in de spelling- en/of leesvaardigheden van de leerling.

Zuid-Vallei Spelling en het Leesinterventieprogramma van Zuid-Vallei zijn perfect inzetbaar voor deze extra ondersteuning. Lees hier meer over zorgniveau 3 en en de inzetbaarheid van Zuid-Vallei.

NIEUW: Zuid-Vallei Printer
Ontdek Zuid-Vallei Printer, het nieuwste product van Zuid-Vallei, en gebruik het tot 31 december 2024 volledig gratis. Zuid-Vallei spelling is nu toegevoegd aan Zuid-Vallei printer. In het programma is het mogelijk om een methodetoets af te nemen en de hiaten te bepalen. Het programma zal automatisch een handelingsplan maken. Vervolgens kunnen per leerdoel oefenbladen geprint worden. De printbladen zijn dynamisch.

Betatester worden? Klik hier om je aan te melden.

Ik wil een methode van Zuid-Vallei bestellen

Shop

Ik wil een methode van Zuid-Vallei uitproberen

Demo

Wat is Zuid-Vallei?
Zuid-Vallei biedt methodes die specifiek gericht zijn op het aanpakken van leeruitdagingen in het onderwijs. Deze methodes zijn ontworpen om leerlingen met reken-, lees- of spellingsproblemen doelgericht te ondersteunen. Veel scholen ervaren een toenemende behoefte aan praktische oefeningen, en Zuid-Vallei speelt hierop in met een hybride benadering: het lesmateriaal omvat zowel papieren oefeningen als digitale oefeningen. De spellingmodule van Zuid-Vallei kan effectief worden gecombineerd met Taalblobs.

Wat maakt Zuid-Vallei uniek?
Zuid-Vallei onderscheidt zich door zijn hybride opzet. Leerlingen oefenen zowel met papieren materialen, zoals oefenmappen, als online waar ze eenvoudig toegang hebben tot diverse oefeningen. Deze oefeningen bieden verschillende niveaus, waardoor kinderen specifiek werken aan gebieden waar zij de meeste uitdaging ervaren. Dit persoonlijke aanpak staat centraal binnen elke module van Zuid-Vallei.

Hoe helpt Zuid-Vallei bij begrijpend lezen?
Begrijpend lezen gaat verder dan alleen het kunnen lezen van woorden; het gaat om het begrijpen en interpreteren van de tekst. De methode Zuid-Vallei Begrijpend Lezen helpt kinderen inzicht te krijgen in zowel het lezen als het begrijpen van diverse tekstsoorten. Met behulp van een navigatiemap en specifieke oefeningen leren ze onder andere het gebruik van verwijs- en signaalwoorden en het identificeren van de hoofdboodschap van teksten. De methode is verdeeld in drie niveaus, waarbij elke module zich richt op een specifieke vaardigheid of strategie, vastgesteld door een diagnostische toets.

Hoe helpt Zuid-Vallei bij spelling?
De spellingsmodule van Zuid-Vallei, bedoeld voor leerlingen vanaf groep 3 met spellingsproblemen, biedt een methodiek die onafhankelijk is van andere lesmethodes. Na instructies van een begeleider kunnen kinderen zelfstandig of onder begeleiding werken aan gerichte oefeningen. Deze oefeningen helpen kinderen klanken en klankgroepen te koppelen aan specifieke spellingsregels, van regelwoorden tot luisterwoorden en van weetwoorden tot lettergroep- en net-als-woorden. Zuid-Vallei spelling is nu ook toegevoegd aan Zuid-Vallei Printer.