Taalblobs update: week 1 - 2023

Taalblobs zal een update krijgen. Deze update voeren we in week 1 van 2023 door. Graag brengen wij u op de hoogte van de verbeteringen in Taalblobs. De belangrijkste zijn:

  • Taalblobs wordt leerdoelgeoriënteerd
  • Aanpassing adaptieve oefeninstellingen (aanpassing adaptieve algoritme)
  • Aanpassing in de aangepaste oefentaken


Ook nemen we u mee in de toekomst van Taalblobs. In kwartaal 1 van 2023 wordt er een aantal mooie mogelijkheden aan Taalblobs toegevoegd waardoor de inzet nog breder wordt.

Taalblobs wordt leerdoelgeoriënteerd

Taalblobs is ontworpen als ondersteunend leermiddel om leerlingen extra oefenstof te bieden voor het automatiseren van de spelling. Om de effectiviteit van dit proces zo hoog mogelijk te maken, is gekozen binnen Taalblobs de indeling van het programma op een aantal plaatsen aan te passen en het accent iets te verleggen. De belangrijkste wijziging is dat nu leerdoelen centraal komen te staan.

Het adaptieve algoritme van Taalblobs is herschreven zodat de oefentaken in de takenlijst geheel worden aangemaakt vanuit de leerdoelen waar de leerling op dat moment aan toe is. Per leerdoel worden dagelijks een of meerdere oefentaken aangemaakt die nu ook gegroepeerd in de takenlijst worden aangeboden.

De oefentaken worden door het adaptieve algoritme zo uitgekozen dat deze goed aansluiten bij waar de leerling staat in het leerproces. Zo wordt bijvoorbeeld aanvankelijk een aantal ondersteunende oefentaken aangemaakt (bijvoorbeeld ondersteunende lees- of klanktaken). Na verloop van tijd komt de nadruk binnen de oefentaken meer te liggen op het automatiseren van de spelling zelf waarbij ook de oefenvormen met extra ondersteuning en structuur langzaam worden afgebouwd. Door oefentaken op deze manier geclusterd aan te bieden, werkt het kind intensiever aan een specifiek leerdoel waardoor de kern van het leerdoel beter en effectiever kan worden aangeboden.


Aanpassing adaptieve oefeninstellingen (aanpassing adaptieve algoritme) 

Het adaptieve algoritme is aangepast. Dit sluit nu nog beter aan bij het niveau en de oefenresultaten van de leerling. Het algoritme wordt nu ook leerdoelgestuurd. Ook is de performance verbeterd waardoor de berekening van het oefenprogramma voor de leerling sneller en beter wordt gemaakt waardoor Taalblobs als geheel nog sneller wordt.

Het vernieuwde adaptieve algoritme maakt vanuit een leerdoel verschillende type taken aan, dus niet alleen spellingtaken maar ook ondersteunende lees- en klanktaken. In de oefeninstellingen is het daardoor niet langer nodig om het aantal leestaken en klanktaken los aan te geven omdat dit automatisch en op maat door het adaptieve algoritme wordt bepaald. Dit zorgt ervoor dat Taalblobs sneller in te stellen is. Het aantal oefentaken dat vanuit het adaptieve algoritme wordt aangeboden kan nu namelijk met één enkele waarde worden ingesteld:

Aanvullend hierop kan worden aangegeven welke oefenvormen door Taalblobs moeten worden aangeboden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een bepaalde oefenvorm (tijdelijk) uit te zetten. Deze oefenvorm wordt dan door het adaptieve algoritme niet langer aangeboden. 

Een voorbeeld: met onderstaande instellingen worden door het adaptieve algoritme geen klanktaken aangemaakt.


Aanpassing in de aangepaste oefentaken

De instellingen voor het aanmaken van aangepaste oefentaken zijn gewijzigd. In de nieuwe opzet kan per leerdoel een lijst met relevante oefentaken worden opgezocht en is het mogelijk één of meerdere oefentaken eenvoudig en snel in te plannen voor de leerling. In de lijst met beschikbare oefentaken staan alle taaksoorten nu dus per leerdoel gegroepeerd, dit kunnen zowel ondersteunende leertaken als klank- of spellingtaken zijn. 

Het nieuwe menu ziet er als volgt uit:

In de instellingen hierboven zijn voor het leerdoel ‘woorden met aai, ooi, oei’ drie aangepaste oefentaken geselecteerd. Deze zullen als aanvulling op de taken van het adaptieve algoritme dagelijks worden aangeboden.

Om rekening mee te houden: met de migratie naar het leerdoelgeoriënteerd werken proberen we alle bestaande aangepaste oefentaken om te zetten. In bepaalde gevallen kan dat door de veranderde structuur niet 1 op 1. Controleer na de update of de aangepaste oefentaken goed staan ingesteld voor de leerlingen. 


Toekomstige updates (kwartaal 1&2 2023)

In het eerste en tweede kwartaal van 2023 volgen er meer updates. Het zorgtraject wordt dan toegevoegd + de module letterkennis. We vertellen u er hier al graag meer over. 

Het zorgtraject

Er wordt momenteer nog hard gewerkt aan een uitbreiding van Taalblobs, te weten het zorgtraject. Met deze module wordt het mogelijk om binnen Taalblobs voor een specifieke leerling een maatwerktraject aan te maken waar de leerling over een langere periode aan werkt. Het proces bestaat uit een cyclus die bestaat uit de volgende stappen:

  • Afname van aanvangstoets (optioneel)
  • Handelingsplan opstellen en leerdoelen selecteren
  • Oefenfase: uitvoer van het handelingsplan
  • Evaluatie door afname van eindtoets
  • Afdrukken rapportage

Het zorgtraject wordt gestart door de afname van de methodetoets waarin een aantal blokken met woorden wordt aangeboden. De toets wordt door het systeem automatisch verwerkt waarbij een analyse van de spelfouten wordt gemaakt. Aan de hand van deze analyse kunt u zelf de leerdoelen selecteren die moeten worden opgenomen in het handelingsplan. Als de leerproblemen al in kaart zijn gebracht, bijvoorbeeld vanuit een Cito-toets of de DMT, is het ook mogelijk om handmatig leerdoelen te selecteren zonder de afname van de methodetoets.

In de oefenfase die hierop volgt, gaat de leerling in Taalblobs werken aan de geselecteerde leerdoelen waarbij Taalblobs automatisch dagelijks de takenlijst samenstelt. De oefenperiode is instelbaar. Als de oefenperiode is doorlopen, is het mogelijk ter evaluatie een eindtoets af te nemen om de voortgang van de spelling per leerdoel in kaart te brengen. Het handelingsplan kan hierna worden afgedrukt zodat het kan worden meegenomen in de rapportage van het LVS. Afhankelijk van de resultaten van de afsluitende toets kan worden besloten om de leerling terug te plaatsen in het reguliere oefenprogramma van Taalblobs. Ook bestaat de mogelijkheid om direct vanuit de eindtoets een nieuw handelingsplan op te stellen en daarin opnieuw een aantal leerdoelen te selecteren.

De naam Mark de Jong is fictief.


Preventieve zorg met de module letterkennis

Ook de module letterkennis wordt in het eerste kwartaal van 2023 toegevoegd. Binnen deze module kan voor leerlingen uit groep 2 en 3 een preventieprogramma worden aangemaakt waarin wordt gewerkt aan het opbouwen van een goede basis op het gebied van letterkennis, klanken, klankverwerkingen en de letter-klankkoppeling. De module letterkennis sluit naadloos aan op het reguliere oefenprogramma voor groep 3 binnen Taalblobs.

Klanken herkennen

Woorden opbouwen uit klanken

Verander één letter