Spelling voor Bovenbouw en VO

Shop > Zuid vallei > Spelling voor bovenbouw en vo
Terug

Spelling voor Bovenbouw/v.o.


Spelling voor Bovenbouw en VO is voor leerlingen met spellingproblemen of een spellingachterstand. . De opbouw is vergelijkbaar met die van het remediërende Spellingprogramma van De Zuid-Vallei. Methode-onafhankelijk en er is relatief weinig instructie nodig.

Deze methode is geschikt voor groep 6,7 en 8 en de eerste jaren van het voorgezet onderwijs.

€112,50
€112,50


Spelling voor bovenbouw en v.o.

Spelling voor Bovenbouw en VO is met name voor leerlingen met spellingproblemen of een spellingachterstand. De opbouw is vergelijkbaar met die van het remediërende Spellingprogramma van De Zuid-Vallei. Methode-onafhankelijk, en er is relatief weinig instructie nodig.


Doel
Dit methodeonafhankelijke programma is met name geschikt voor twee typen leerlingen:

  • leerlingen die problemen hebben met één of meerdere spellingcategorieën;
  • leerlingen met een grote achterstand op spellinggebied.

Met relatief weinig instructie van de leerkracht kunnen de spellingproblemen van deze leerlingen adequaat worden opgevangen.

 Hoe te gebruiken
Alle spellingkennis wordt ondergebracht in vijf basale spellingcategorieën:

  • luisterwoorden
  • lettergroepwoorden
  • regelwoorden
  • net-als-woorden
  • weetwoorden

De onderstaande stof binnen deze categorieën wordt hierin behandeld:

  • lettergroepwoorden: -eaal, -ueel, -ieel
  • regelwoorden: tussen-n, tussen-s, trema en tussenstreepjes
  • weetwoorden: woorden met c, woorden met y, woorden met th, leenwoorden

Binnen een strategie wordt alle kennis over de schrijfwijzen in de vorm van regels aangeboden. Deze regels staan ook op een aparte strategiekaart vermeld. Er wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan het aanleren van controlestrategieën tijdens het schrijven.

Inhoud
In dit deel van het Spellingprogramma wordt de spellingstof behandeld die geschikt is voor de Bovenbouw en het Voortgezet Onderwijs. Het bevat een handleiding, waarin de stapsgewijze opzet wordt verantwoord, die ook in de drie delen van het remediërend programma Spelling van de Zuid-Vallei is toegepast. Grote hoeveelheid effectief oefenmateriaal.