Remediërend Spellingprogramma

Shop > Zuid vallei > Remedierend spellingprogramma 3 delen
Terug

Zuid-Vallei Spelling


De remediërende methode Spelling is bedoeld voor leerlingen vanaf groep 3 die problemen hebben met spellen. De methode wordt geleverd
inclusief bloktoets voor de nul meting.

Werk met Zuid-Vallei Spelling op zorgniveau 3. Lees er hier meer over.
Zuid-Vallei Spelling is volledig herzien.

Offline en online
De mappen van Remediërend Spellen kunnen aangevuld worden met online oefeningen. In deze online omgeving kunt u de spellingregels aan de leerling aanbieden die u met hem/haar hebt behandeld. Zo kan de leerling bijvoorbeeld thuis online de spellingregels oefenen die u tijdens de les behandeld hebt. U kunt de online oefenomgeving optioneel naast de mappen aanschaffen.

Let op:
De digitale omgeving is een jaarabonnement, de genoemde prijzen keren jaarlijks (tot wederopzegging) terug. We gebruiken Taalblobs als motor van de digitale omgeving van Zuid-Vallei. De online spelling categorieën komen bij deze versie volledig overeen met de mappen.

€329,00
Opties:
€329,00


Zuid-Vallei Spelling

Het remediërende spellingsprogramma is met name voor leerlingen met spellingproblemen of een spellingachterstand. Het programma is methode-onafhankelijk en er is relatief weinig instructie nodig.

 


doel

Het Remediërend Spellingprogramma heeft als doel de spellingvaardigheden van spellingzwakke leerlingen vanaf groep 3 te verbeteren. Vaak missen deze leerlingen het fundament van de taal waardoor er geen goede transfer kan plaatsvinden naar het spellen van nieuwe woorden. Het Remediërend Spellingprogramma leert de leerlingen uit te gaan van de klanken en klankgroepen van de taal, waaraan regels gekoppeld kunnen worden.


Hoe te gebruiken

Alle spellingkennis wordt ondergebracht in vijf basale spellingcategorieën:

  • luisterwoorden
  • lettergroepwoorden
  • net-als-woorden
  • regelwoorden
  • weetwoorden


Inhoud

De categorieën van het Remediërend Spellingprogramma hebben de volgende inhoud


Luisterwoorden

Deze categorie behandelt de luisterwoorden: je schrijft de woorden zoals je ze hoort. De leerlingen maken kennis met de verschillende klanken: lange klanken, korte klanken en tweeteken-klanken. De leerlingen kunnen oefenen met het schrijven van korte woorden.


Lettergroepwoorden

Hier gaat het om lettergroepen zoals aai/ooi/oei, eer/eur/oor, maar ook ng/nk en de kleefletters. De leerlingen maken kennis met de verschillende lettergroepen en leren hoe ze deze kunnen herkennen en moeten opschrijven.


Net-als-woorden

In deze categorie gaat het om de net-als-woorden met de voorvoegsels be-/ge-/ver-/te- e de achtervoegsels -ig/-lijk en -heid. In de moeilijke versie worden ook de achtervoegsels -teit, -ge/-isch en -tie behandeld.


Regelwoorden

In deze categorie worden de lange klank-regel en de korte klank-regel behandeld. De leerling wordt geleerd om op te letten op de eindklank van de klankgroepen van woorden. Aan de klanken en klankgroepen worden regels gekoppeld. Ook gaat het om de verlengingsregel bij de d/t, f/v en s/z; en de meervoudsregel voor de ‘s. De leerling wordt hier geleerd om te letten op de eindklank van een woord of klankgroep. Hier wordt de verlengingsregel aangeleerd.


Weetwoorden

Hier worden woorden behandeld die een leerling simpelweg moet onthouden. De leerling maakt kennis met de verschillende weetwoorden zoals woorden met een f/v-klank, s/z-klank, g/ch-klank en meer.


Offline en online

U kunt de mappen van Remediërend Spellen aanvullen met online oefeningen. In deze online omgeving kunt u de spellingregels aan de leerling aanbieden die u met hem/haar hebt behandeld.