Mappen: Breuken

Met dit pakket krijgen leerlingen inzicht in de breukenmaterie. Insteek is het concreet aan de slag gaan met o.a. realistische en wiskundige modellen en hierdoor inzicht verwerven.

De basis van het getalbegrip van breuken wordt gelegd in het eerste hoofdstuk van deel 1. Met deze kennis kunnen leerlingen de stap maken naar hoofdstuk 2 en 3. In deel 2 kan u de de bewerkingen en de relaties met kommagetallen, procenten en verhoudingen vinden. De inhoud beslaat zowel het fundamenteel niveau (1F) als het streefniveau (1S)

€279,00