Shop > Taalblobs > Taalblobs voor vast aantal leerlingen
Terug

Taalblobs voor vast aantal leerlingen (RT of school)

Taalblobs leert kinderen op een leuke manier spellen. Met vele educatieve games oefenen leerlingen van groep 3 tot en met groep 8. Taalblobs is een volledig adaptief online spellingsprogramma. Leerlingen oefenen allemaal op het eigen niveau. De leerkracht/RT'er kan direct inzien wat de leerling gedaan heeft. Ook is inzichtelijk waar de moeilijkheden zitten voor de leerling. Het programma zet zelf nieuwe oefeningen klaar voor de leerling maar er kan ook een handmatig programma klaargezet worden.

Combinatie-abonnement
Wilt u Taalblobs combineren met Rekenblobs? We kunnen een combinatie-abonnement voor u maken. Een combinatie-abonnement is goedkoper dan een los abonnement voor Taalblobs en een los abonnement voor Rekenblobs. Klik hier voor meer informatie en prijzen.

Kies het gewenste abonnement:

€89,00 per jaar

 

Taalblobs voor vast aantal leerlingen (RT of School)

Spellingregels 60 DLE maanden (September groep 3 t/m juni groep 8)
Verschillende spelletjes

Leerlingen kunnen kiezen uit diverse spellen en spellingstrategieën

Handmatig spellingtaken beheren

Zowel op groepsniveau als per individuele leerling

Gebruik adaptief programma
Voortgang volgen per groep
Voortgang volgen per leerling

Didactiek

Opbouwen van de klank-tekenkoppeling
Opbouw van een raamwerk van spellingregels
Spellingregels in woorden met meerdere lettergrepen
Weetwoorddelen en leenwoorden

Rapportagemogelijkheden

oefenfrequentie
Inzicht in algemene voortgang
Voortgang per spellingonderdeel
Foutenanalyse per spellingcategorie

gedetailleerd rapport over afgelopen 7 dagen

Oefengeschiedenis

Inzicht in oefeningen en gemaakte fouten per oefening

Beheeropties

Leerlingen importeren via EdexML
Eenvoudig wachtwoorden aanpassen
Logingegevens leerlingen printen

Logingegevens zijn printbaar als lijst of knipkaartjes

Importeren toetsresultaten SVT