Shop > Taalblobs > Taalblobs schoolbreed
Terug

Taalblobs Schoolbreed

Taalblobs is een volledig adaptief spellingprogramma in de Cloud. Leerlingen oefenen allemaal op het eigen niveau. De leerkracht kan direct inzien wat de leerling gedaan heeft. Ook is inzichtelijk waar de moeilijkheden zitten voor de leerling. Het programma zet zelf nieuwe oefeningen klaar voor de leerling maar de docent kan ook handmatig een individueel programma voor de leerling klaarzetten. Taalblobs is device onafhankelijk en kan ook thuis worden gebruikt door de leerling.

Deze licentie is een schoolbrede licentie voor Taalblobs. Alle leerlingen ingeschreven op uw school kunnen op school en thuis gebruik maken van het programma. 

Combinatie-abonnement of stichtingsbrede licentie
Zoekt u een licentie voor uw stichting of samenwerkingsverband? Of wilt u Taalblobs combineren met Rekenblobs? We kunnen een combinatie-abonnement of een stichtingslicentie aanbieden. Neem contact op voor meer informatie.

Abonnement
De prijs van een schoolbreed abonnement is een jaarbedrag op basis van een abonnement dat u voor 3 jaar aangaat. Daarna is het abonnement jaarlijks opzegbaar. De opzegtermijn is 2 maanden voor de vervaldatum van het abonnement. U kunt ook kiezen voor een jaarlijks abonnement. De opslag voor een jaarlijks schoolbreed abonnement is 10%.

Let op!
Kies hieronder voor het totaal aantal leerlingen dat bij u op school ingeschreven is (groep 1 t/m 8).
 
We controleren het leerlingaantal via scholen op de kaart. Klopt het aantal niet dan annuleren we de bestelling. 

€285,00 per jaar
Kies het juiste abonnement: (aantal leerlingen groep 1 tot en met 8):
Opties:
Aanvullende gegevens:
€285,00 per jaar
 

Taalblobs voor scholen

Spellingregels 60 DLE maanden (September groep 3 t/m juni groep 8)
Verschillende spelletjes

Leerlingen kunnen kiezen uit diverse spellen en spellingstrategieën

Handmatig spellingtaken beheren

Zowel op groepsniveau als per individuele leerling

Gebruik adaptief programma
Voortgang volgen per groep
Voortgang volgen per leerling

Didactiek

Opbouwen van de klank-tekenkoppeling
Opbouw van een raamwerk van spellingregels
Spellingregels in woorden met meerdere lettergrepen
Weetwoorddelen en leenwoorden

Rapportagemogelijkheden

oefenfrequentie
Inzicht in algemene voortgang
Voortgang per spellingonderdeel
Foutenanalyse per spellingcategorie

gedetailleerd rapport over afgelopen 7 dagen

Oefengeschiedenis

Inzicht in oefeningen en gemaakte fouten per oefening

Beheeropties

Leerlingen importeren via EdexML
Eenvoudig wachtwoorden aanpassen
Logingegevens leerlingen printen

Logingegevens zijn printbaar als lijst of knipkaartjes

Importeren toetsresultaten SVT

Zorgtraject

Aanvangstoets
Preventieprogramma letterkennis
Basisspelling en woorden lezen
Automatisch opstellen handelingsplan
Evaluatie en rapportage
 


Taalblobs

Taalblobs is ontwikkeld door RT Amersfoort, een praktijk voor Remedial Teaching waar al jaren lang gespecialiseerde behandeltrajecten worden verzorgd voor o.a. spelling en dyslexie. De expertise van dit instituut is in het programma Taalblobs gecombineerd met de modernste technische mogelijkheden wat heeft geresulteerd in een kwalitatief hoogstaand softwareprogramma.


Taalblobs is methode onafhankelijk en kan naast iedere gangbare taalmethode gebruikt worden.
Het didactische programma is onder te verdelen in verschillende leerfases die in grote lijnen doorlopen worden van groep 3 tot groep 8.


opbouwen van de klank-tekenkoppeling


Beginnende lezers en spellers zullen een bewustzijn moeten ontwikkelen van de verschillende klanken en lettertekens die voorkomen binnen de Nederlandse taal en bovendien moet een grondig raamwerk worden opgebouwd hoe deze aan elkaar gekoppeld zijn.


In de eerste oefenonderdelen van Taalblobs worden uitsluitend korte klankzuivere woorden aangeboden die volledig zijn op te bouwen uit de individuele losse klanken. Hierbij wordt o.a. gebruikt gemaakt van het klankbord waarop de verschillende klanken overzichtelijk en systematisch gegroepeerd zijn.opbouw van een raamwerk van spellingregels


Als de losse klanken en de klankzuivere woorden zijn behandeld, zal ik de volgende fase van de leerontwikkeling een systematisch raamwerk van spellingregels worden opgebouwd. In Taalblobs worden de essentiële spellingregels uitvoerig en systematisch aangeboden in de standaard leerlijn van het programma.

Tijdens het oefenen wordt automatisch feedback gegeven die refereert aan de spellingregel waarin door het kind een foutje is gemaakt en bovendien worden door het adaptieve algoritme de spellingregels waar het kind nog moeite mee heeft automatisch extra herhaald.De spellingregels in woorden met meerdere lettergrepen


Bij de juiste spelling van woorden met meerdere lettergrepen is het noodzakelijk dat het kind de woorden correct kan verdelen in klankgroepen. In Taalblobs wordt deze essentiële splitsvaardigheid aanvankelijk geïsoleerd geoefend in hier speciaal voor ontwikkelde oefenspellen.

Vervolgens wordt de vaardigheid van het splitsen ingezet bij het spellen van woorden met meerdere lettergrepen waarbij nadrukkelijk de structuur van de klankgroepen wordt gebruikt om verschillende spellingregels correct toe te passen. Bij verschillende spellen worden de woorden bijvoorbeeld per klankgroep voorgelezen en moet het kind op systematische wijze de aangeleerde regels ook per klankgroep toepassen waarmee uiteindelijk het gehele woord is gespeld.Weetwoorddelen en leenwoorden


Een laatste belangrijke groep woorden bevat woorddelen die niet volgens het vaste patroon van de klankstructuur of de spellingregels gespeld kunnen worden.

Voor de gelijkklinkende klanken (denk bijvoorbeeld aan /ei/ en /ij/) zijn verschillende sorteerspellen toegevoegd en voor de leenwoorden uit de hogere groepen zijn enkele extra uitdagende oefenspelletjes toegevoegd die goed aansluiten bij de beleving van leerlingen uit groep 7 en 8.