Shop > Taalblobs > Taalblobs schoolbreed
Terug

Taalblobs Schoolbreed

Taalblobs is een volledig adaptief spellingprogramma in de Cloud. Leerlingen oefenen allemaal op het eigen niveau. De leerkracht kan direct inzien wat de leerling gedaan heeft. Ook is inzichtelijk waar de moeilijkheden zitten voor de leerling. Het programma zet zelf nieuwe oefeningen klaar voor de leerling maar de docent kan ook handmatig een individueel programma voor de leerling klaarzetten. Taalblobs is device onafhankelijk en kan ook thuis worden gebruikt door de leerling.

Deze licentie is een schoolbrede licentie voor Taalblobs. Alle leerlingen ingeschreven op uw school kunnen op school en thuis gebruik maken van het programma. 

Let op!
Kies hieronder voor het totaal aantal leerlingen dat bij u op school ingeschreven is (groep 1 t/m 8). 
We controleren het leerlingaantal via scholen op de kaart. Klopt het aantal niet dan annuleren we de bestelling. 

Doorlopend contract voor in ieder geval 3 jaar (doorlopend per jaar is ook mogelijk).

Kies het juiste abonnement: (aantal leerlingen groep 1 tot en met 8):
Opties:

€305,00 per jaar

 

Taalblobs voor scholen

Spellingregels 60 DLE maanden (September groep 3 t/m juni groep 8)
Verschillende spelletjes

Leerlingen kunnen kiezen uit diverse spellen en spellingstrategieën

Handmatig spellingtaken beheren

Zowel op groepsniveau als per individuele leerling

Gebruik adaptief programma
Voortgang volgen per groep
Voortgang volgen per leerling

Didactiek

Opbouwen van de klank-tekenkoppeling
Opbouw van een raamwerk van spellingregels
Spellingregels in woorden met meerdere lettergrepen
Weetwoorddelen en leenwoorden

Rapportagemogelijkheden

oefenfrequentie
Inzicht in algemene voortgang
Voortgang per spellingonderdeel
Foutenanalyse per spellingcategorie

gedetailleerd rapport over afgelopen 7 dagen

Oefengeschiedenis

Inzicht in oefeningen en gemaakte fouten per oefening

Beheeropties

Leerlingen importeren via EdexML
Eenvoudig wachtwoorden aanpassen
Logingegevens leerlingen printen

Logingegevens zijn printbaar als lijst of knipkaartjes

Importeren toetsresultaten SVT

Zorgtraject

Aanvangstoets
Preventieprogramma letterkennis
Basisspelling en woorden lezen
Automatisch opstellen handelingsplan
Evaluatie en rapportage