Taalblobs en Rekenblobs Schoolbreed

Shop > Combinatie taal en rekenblobs > Taalblobs en rekenblobs schoolbreed
Terug

Taal- en Rekenblobs


Taalblobs en Rekenblobs zijn volledig adaptieve programma's in de Cloud. Leerlingen oefenen allemaal op het eigen niveau. De leerkracht/begeleider kan direct inzien wat de leerling gedaan heeft en krijgt inzichtelijk waar de moeilijkheden zitten. Het programma zet zelf nieuwe oefeningen klaar voor de leerling of groep maar de leerkracht/begeleider kan ook handmatig een oefenprogramma samenstellen voor een individuele leerling.

Deze licentie is een schoolbrede licentie voor Taalblobs en Rekenblobs. Alle leerlingen ingeschreven op school kunnen op school en thuis gebruik maken van de programma's.

Combinatie-abonnement of stichtingsbrede licentie
Zoekt u een licentie voor uw stichting of samenwerkingsverband? We kunnen een stichtingslicentie aanbieden. Neem contact op voor meer informatie.

Abonnement
De prijs van een schoolbreed abonnement is een jaarbedrag op basis van een abonnement dat u voor 3 jaar aangaat. Daarna is het abonnement jaarlijks opzegbaar. De opzegtermijn is 2 maanden voor de vervaldatum van het abonnement.

U kunt er ook voor kiezen om het abonnement voor 1 jaar aan te gaan. De opslag voor een 1 jarig schoolbreed abonnement is 10%.


Kies hieronder voor het totaal aantal leerlingen dat bij u op school zit (groep 1 t/m 8).

€409,00 per jaar
Selecteer een variant:
Opties:
€409,00
 

Taalblobs voor vast aantal leerlingen (RT of School)

Rekenblobs voor op school en RT

Spellingregels / Rekenmodules 60 DLE maanden (September groep 3 t/m juni groep 8) Automatiseren van getalbeelden
Getalbegrip tot 20, tot 100 en tot 1000
Plus/min tot 20, tot 100 en tot 1000
Vermenigvuldigen: tafels tot 100
Delen: deeltafels tot 100
Verschillende spelletjes

Leerlingen kunnen kiezen uit diverse spellen en spellingstrategieën

Leerlingen kunnen kiezen uit diverse spellen en rekenstrategieën

Handmatig spelling- en rekentaken beheren

Zowel op groepsniveau als per individuele leerling

Zowel op groepsniveau als per individuele leerling

Gebruik adaptief programma
Voortgang volgen per groep
Voortgang volgen per leerling
Toetsen inplannen Niet van toepassing
Rekenstrategieën beheren Niet van toepassing

Zowel op groepsniveau als per individuele leerling

Didactiek

Opbouwen van de klank-tekenkoppeling
Opbouw van een raamwerk van spellingregels
Spellingregels in woorden met meerdere lettergrepen
Weetwoorddelen en leenwoorden

Rapportagemogelijkheden

oefenfrequentie
Inzicht in algemene voortgang
Voortgang per spelling- of rekenonderdeel
Foutenanalyse per spellingcategorie

gedetailleerd rapport over afgelopen 7 dagen

Oefengeschiedenis

Inzicht in oefeningen en gemaakte fouten per oefening

Inzicht in oefeningen en gemaakte fouten per oefening

Voortgang in SLO leerlijn Niet van toepassing
Voortgang per SLO tussendoel Niet van toeaspssing
Printbaar dossier In ontwikkeling (planning schooljaar 2021/2022)

met resultaten en handelingsplan

Beheeropties

Leerlingen importeren via EdexML
Eenvoudig wachtwoorden aanpassen
Logingegevens leerlingen printen

Logingegevens zijn printbaar als lijst of knipkaartjes

Logingegevens zijn printbaar als lijst of knipkaartjes

Importeren toetsresultaten SVT
Niet van toepassing
Aparte docentaccounts In ontwikkeling (planning schooljaar 2021/2022)

Elke docent kan een inlog krijgen met toegang tot de eigen groep(en)