Trainingen op afstand

17 augustus 2020

Tijdens de intelligente lockdown door de corona-epidemie zijn we begonnen met het geven van online trainingen. Voor ClaroRead, TextAid en Taalblobs. Via een videoverbinding leert u werken met onze software. We krijgen erg veel positieve reacties van scholen over deze trainingen. Deelnemers kunnen op een eigen locatie inloggen, rustiger werken en via de chat direct aan de cursusleider vragen stellen.

Door de vele positieve reacties zal Woordhelder trainingen op afstand blijven aanbieden. Ook demonstraties van onze producten kunnen op afstand worden gegeven.

Onze ouder-kind trainingen worden in het vervolg allemaal op afstand via een videoverbinding aangeboden.