TextAid in de praktijk: Een interview met Stichting de Waarden

2 maart 2021

In november 2020 heb ik het genoegen gehad om Angela van den Broek en Gentiana van Straten van stichting De Waarden te mogen interviewen. Vol enthousiasme werd er verteld over het implementatietraject voor TextAid dat zij hebben opgezet voor hun stichting.  

De overstap naar TextAid

Binnen stichting De Waarden werd er al gewerkt met dyslexiesoftware. Maar door de overstap naar Chromebooks was er nieuwe dyslexiesoftware nodig die op een Chromebook kon worden gebruikt. De intensieve samenwerking tussen Angela en Gentiana is gestart bij het inventariseren en uitproberen van verschillende dyslexiesoftware. Een bijzondere samenwerking waarbij zij elkaar goed aanvullen. Gentiana is dyslexiespecialist en Angela is leerkracht en bovenschools ICT-er.

Tijdens het interview werd mij ook duidelijk hoe fijn die samenwerking tussen Angela en Gentiana verloopt. Tussendoor kwamen ze spontaan met ideeën en werden er nieuwe plannen gemaakt voor het verdere verloop van het implementatietraject.

Angela: “Het is ook gewoon kei leuk samenwerken met Gentiana!”

In de zoektocht naar nieuwe dyslexiesoftware zijn verschillende opties uitgezocht en getest. Al snel werd er contact gelegd met Woordhelder en werd TextAid getest. Woordhelder heeft ook een presentatie verzorgd over TextAid voor het bestuur van Stichting De Waarden. Later volgde vanuit het bestuur de goedkeuring. 

Gentiana: “Waarom wij hebben gekozen voor Woordhelder is de persoonlijke benadering en het makkelijke en directe contact dat wij hadden met hen.

Angela: “We hebben voor TextAid gekozen vanwege het feit dat het programma op elk device kan worden ingezet.”

Gentiana: “En het programma doet wat het moet doen. Het ondersteunt de leerling daar waar de leerling het echt nodig heeft.”

Het implementatietraject

Het implementatietraject is voor de goedkeuring van de offerte op grove lijnen al vormgegeven. In deze fase is er veel overleg geweest met Woordhelder over de inhoud van het plan en de succesfactoren. Na goedkeuring vanuit het bestuur zijn Gentiana en Angela het implementatietraject voor TextAid verder en definitief gaan vormgeven:

Gentiana: “Toen zijn Angela en ik bij elkaar gaan zitten en hebben we een definitief plan van aanpak opgesteld: Hoe gaan we dit nu doen, hoe gaan we dat nou inkleden, hoe gaan we het implementatietraject vormgeven? En toen zijn we gaan kijken naar wat jouw (Angela) rol zou zijn en wat mijn rol daarin zou zijn. We hebben regelmatig bij elkaar gezeten en zo zijn we tot het implementatietraject gekomen zoals het nu is vormgegeven.”

Angela: “Gentiana zit meer op de beleidsmatige kant, want zij is de dyslexie-expert. Als leerkracht heb ik wel ervaring met dyslexie, maar dat is op een hele andere manier. Daarentegen had ik juist de ervaring met het werken met ICT en (dyslexiesoftware) programma’s. En dat is voor de leerlingen en leerkrachten heel erg fijn.”

Gentiana: “Deze samenwerking is de kracht van theorie en praktijk”.

Angela en Gentiana hebben uren gekregen om zelf de trainingen TextAid te verzorgen aan de scholen binnen stichting De Waarden. Voordat er gestart kon worden heeft Angela eerst een training TextAid gevolgd bij Woordhelder. Omdat het een één-op-één training was kon de training helemaal aansluiten op de vragen die Angela had en de onderdelen waar zij meer informatie over wilde. Vanuit deze training is de eigen training opgebouwd met de structuur van de Woordhelder training.

Scholen benaderen

Angela en Gentiana vonden het belangrijk dat in dit implementatietraject alle scholen werden bereikt en dat stichtingsbreed dezelfde stappen zouden worden gezet. Dit om ervoor te zorgen dat er continuïteit is tijdens het traject binnen de hele stichting.

Een ander onderdeel dat voor hen belangrijk was dat er binnen elke school één iemand moet zijn die het implementatietraject overziet. Die wordt dan het aanspreekpunt binnen de school als het om TextAid gaat. Deze coördinator verzorgt ook de scholing voor het team en de leerlingen.

Gentiana: “Ik ben gaan denken vanuit de wet Passend Onderwijs en lezende in tijdschriften als Balans en het RT-tijdschrift dat er zoveel kinderen geen gebruik van hulpmiddelen en wat de betekenis is van hulpmiddelen op het zelfvertrouwen en het welbevinden van een kind. (…) En dan kom ik tot de conclusie dat er één iemand moet zijn die zich daar heel druk om maakt en die zegt: ‘dit is super belangrijk en dit is gewoon nodig’. Dat hebben we ook vormgegeven binnen het implementatietraject door te zeggen: Op elke school moet één iemand de coördinator TextAid zijn en die is het aanspreekpunt op school.”

Met deze uitgangspunten hebben Gentiana en Angela de scholen van de stichting benadert. Scholen werden geïnformeerd over TextAid en het implementatietraject. Ook werden er enkele vragen voorgelegd: wie wordt de coördinator, welke leerlingen gaan werken met TextAid en welke methodeboeken worden gebruikt en moeten voor TextAid beschikbaar zijn.

Angela is vervolgens met deze informatie aan de slag gegaan. In de zomervakantie van 2020 heeft zij voor alle leerlingen accounts aangemaakt en ze is een database van digitale lesboeken gaan aanleggen.

TextAid op de scholen

In september en oktober 2020 zijn Gentiana en Angela trainingen gaan geven op verschillende scholen. Gentiana verzorgde het inhoudelijk stuk van de training, over dyslexie en dyslexiesoftware. Vervolgens ging Angela in op de praktische kant: de werking van TextAid en hoe de software ingezet kan worden.

Na het volgen van de training zijn de scholen van stichting de Waarden de software gaan uitrollen. Om dit in goede banen te leiden en de continuïteit te bewaren hebben Angela en Gentiana voor de scholen een document met een aantal vragen opgesteld. Deze vragen kon iedere school voor zichzelf invullen, maar hebben als doel de organisatie en het uitrollen van TextAid te structureren.

Gentiana: “Schrijf nu eens op hoe je het gaat organiseren. Bij welke vakken ga je het inzetten, als er problemen zijn, wie schakel je dan in, hoe leer je de kinderen ermee omgaan, hoe informeer je ouders. Allemaal van dat soort praktische dingen. Wij kunnen dat niet op schoolniveau bepalen, dus wij hebben dat document gemaakt. Zo kunnen er afspraken gemaakt worden omtrent de organisatie van TextAid.”

Angela: “Omdat we die continuïteit zo belangrijk vinden, hadden we wel zoiets, we willen een aanzet te geven voor die borging. Je merkt toch dat er op scholen een stukje verloop is in leerkrachten. Dat is ook iets dat we vanaf volgend jaar gaan meenemen. Er zijn mensen die komen er nieuw bij, of vanuit een andere bouw. Dus misschien dat we elk jaar opnieuw wel weer bepaalde trainingen geven. Dat proberen we wel een beetje te clusteren met verschillende locaties.”

Toekomst

De scholen maken nu al een paar maanden gebruik met TextAid. Vanuit de scholen komen vragen over nieuwe lesboeken die scholen ook door TextAid willen laten voorlezen. En soms komen er vragen over specifieke functies binnen TextAid. Angela komt veel op de verschillende scholen binnen de stichting, waardoor ze snel wordt aangesproken over TextAid. Dit soort vragen zien we als een erg goed teken.

Angela: “Dan leeft het dus! Ze werken dus ook echt met TextAid en dan zien ze het voordeel ervan in. Dan heeft het kind er baat bij en dat is heel belangrijk.”

Maar dat de implementatie van TextAid goed verloopt, betekent niet dat de verdere verloop van het traject wordt losgelaten.

Gentiana: “We nemen wel de verantwoordelijkheid om dit goed te borgen. Niet zomaar loslaten, als het eenmaal op scholen loopt, maar het moet juist geborgd worden”

De volgende stap die gezet gaat worden is het gebruik van TextAid te evalueren. Met de verschillende contactpersonen gaan ze bespreken hoe de implementatie verloopt en hoe leerlingen TextAid nu gebruiken. Ook willen ze met leerlingen in gesprek gaan om te zien hoe zij het gebruik van TextAid ervaren.

Gentiana: “Aan het begin van het kalenderjaar komen we terug bij de scholen om te vragen hoe het gaat, waar ze tegenaan lopen. En dan gaan we onze doelen stellen voor het komende half jaar, om dan aan het eind van het schooljaar te evalueren hoe dit jaar is gelopen.”

Verder zijn Angela en Gentiana aan het inventariseren hoe TextAid ook voor leerlingen met andere zorgvragen kan worden ingezet. Denk dan aan NT2 leerlingen, leerlingen met concentratieproblemen of leerlingen die moeite hebben met samenvatten. Door de mooie manier om digitaal een samenvatting te maken in TextAid kan dat voor hen een grote meerwaarde zijn.

Belangrijke punten

Met hun krachtige samenwerking hebben Gentiana en Angela een succesvol implementatietraject ontwikkeld en uitgezet. Wat is nu van belang is geweest binnen het implementatietraject?  

Gentiana: “Maak één iemand verantwoordelijk (of twee personen), want dan houd je elkaar scherp en dat is wel fijn. En dat is gewoon super belangrijk. Zorg dat er een werkgroep of iets dergelijks op schoolniveau is, maar één iemand moet de kar trekken. En ik zou er eigenlijk voor kiezen om dat niet de IB-er te laten zijn, maar gewoon een leerkracht die bevlogen is met ICT en die zegt: ik pak dit op”

Angela: “En iemand die bij voorkeur ook zelf een dyslectische leerling in de klas heeft. Deze leerkracht moet er immers ook mee kunnen werken.”

Gentiana: “Zet TextAid en het implementatietraject regelmatig op de agenda van vergaderingen. Praat met elkaar over hoe het nu loopt. Wat gaat goed, waar hebben we nog meer tijd voor nodig?”

Angela: “En zorg ervoor dat je de lijntjes kort houdt.”

Ik had nog wel uren kunnen praten met Angela en Gentiana en over het implementatietraject dat zij hebben ontwikkeld. Vol enthousiasme hebben ze verteld over de stappen die ze hebben gezet. Door hun implementatietraject wordt TextAid nu succesvol ingezet binnen stichting De Waarden.

Angela en Gentiana, hartelijk dank dat ik jullie mocht interviewen en heel veel succes met TextAid. Het is heel mooi om te zien dat leerlingen met dyslexie bij stichting de Waarden op deze manier erg goed ondersteund worden en dezelfde kansen krijgen als leerlingen zonder dyslexie.

Geplaatst door: Eefke van Geffen