Blog: Het belang van regelmatig oefenen

25 februari 2021

Een van de meeste gestelde vragen bij onze gebruikers van Taal en Rekenblobs: “Hoe vaak of hoe lang moet er geoefend worden?” Ons advies is dan altijd: liever 5 keer per week kort oefenen dan 2 keer per week lang. In dit artikel vertellen we graag hoe we daartoe komen.

Taalblobs en Rekenblobs zijn online remediërende programma’s. Doormiddel van educatieve games worden in Taalblobs de spellingvaardigheden en in Rekenblobs de rekenvaardigheden geoefend. Allebei de programma’s werken adaptief (het programma bepaalt niveau en oefening naar aanleiding van gemaakte oefeningen), maar het is ook mogelijk de oefentaken in te plannen zodat deze 100% aansluiten bij de geboden instructie en begeleiding.

Vaak wordt onderschat wat de kracht is van regelmatig oefenen. Of je nu werkt met Taalblobs, Rekenblobs of een ander programma of materiaal; regelmatig oefenen zorgt ervoor dat de informatie of vaardigheden die aan bod komen beter beheerst worden en het vergroot de kans op succes. Leerlingen die met Taal- of Rekenblobs oefenen laten een grotere groei zien als zij bijvoorbeeld elke dag kort oefenen dan wanneer er bijvoorbeeld 1 à 2 keer per week lang wordt geoefend.

De vergeetcurve

Vergeetcurve

Maar waarom is dat regelmatig oefenen nu zo van belang? Dat heeft alles te maken met de vergeetcurve. De psycholoog Ebbinghaus deed onderzoek naar het proces van leren en vergeten. Uit de resultaten van dat onderzoek is de zogenaamde vergeetcurve ontstaan.

Aan de vergeetcurve (rode lijn) is te zien dat informatie snel vergeten wordt na een leermoment. Hoe lager de lijn komt, hoe minder informatie onthouden is. De grootste daling is te zien tijdens de eerste dag. Bij de dagen die volgen, neemt de sterkte van deze daling af, maar zoals is te zien; er wordt steeds wat meer van de informatie die op dag 1 aangeboden is vergeten.  

De groene lijnen laten juist zien dat elke dag dat er herhaling is van de aangeboden informatie, de vergeetcurve telkens minder sterk wordt. Dus regelmatig herhalen, bijvoorbeeld door te oefenen, zorgt ervoor dat nieuw geleerde informatie beter onthouden wordt.

Advies

Het belang voor regelmatig oefenen is onderstreept. Allison & Tharby (2017) geven aan dat er vaak moet worden geoefend. Zij beschrijven dat er minstens 3 momenten nodig zijn waarin de informatie wordt aangeboden. Vanuit Woordhelder adviseren wij om 5 keer per week te oefenen, telkens ongeveer 20 minuten. Hierdoor zullen de aangeboden vaardigheden en informatie beter worden beheerst. En het oefenen met Taal- of Rekenblobs zal dan ook meer een gewoonte worden. Handig is dat in de beheeromgeving van Taal- en Rekenblobs uitgebreid te zien is wat het niveau van de leerling is, welke oefeningen er zijn gemaakt en hoe vaak er geoefend is.

Bronnen

Allison, S. & Tharby, A. (2017). Elke les telt. 6 principes voor effectief leren en lesgeven. Huizen: Pica.
Schmeier, M. & Bootsma, M. (2018) Door oefening vaardig. Herhalen als leerstrategie. JSW, 9 (102), 18-21. http://onderwijsgek.nl/wp-content/uploads/2018/05/Schmeier_Bootsma_Door_oefening_vaardig.pdf
Peeters, W. (2018, 23 mei). De vergeetcurve van Hermann Ebbinghaus. Geraadpleegd van https://www.vernieuwenderwijs.nl/de-vergeetcurve-van-hermann-ebbinghaus/

Geplaatst door: Eefke van Geffen