Woordhelder

Dyslexie op school

1 op de 10 basisschoolleerlingen heeft moeite met leren lezen. Daarom is het belangrijk dat een school voldoende kennis en capaciteit in huis heeft voor de begeleiding van deze leerlingen. Ter ondersteuning van scholen zijn er, in opdracht van het Ministerie van OCW dyslexie protocollen ontwikkeld. Door het gebruik van deze protocollen kunnen leesproblemen tijdig gesignaleerd en aangepakt worden. 

De hulp aan leerlingen met dyslexie is voornamelijk gericht op extra begeleiding bij lezen en schrijven, het stimuleren van de motivatie en het leren omgaan met de beperkte leessnelheid.

 

Dyslexie op school

Voor leerlingen met dyslexie is het belangrijk dat ze terecht kunnen op een school waar leerkrachten werken die dyslectische leerlingen willen helpen. Leerkrachten moeten zich bewust zijn van de voordelen van de inzet van hulpmiddelen en om deze reden de hulpmiddelen optimaal in willen zetten. Dit resulteert uiteindelijk in passend onderwijs voor leerlingen met dyslexie in de normale leeromgeving, zodat ze het maximale uit zichzelf kunnen halen.

 

Hulpmiddelen op school

Door het inzetten van hulpmiddelen krijgen leerlingen de kans om hun talenten te ontplooien en onderwijs te volgen dat past bij hun capaciteiten. Het bevordert de zelfredzaamheid en het competentiegevoel. Het is van belang dat u zich goed laat informeren over de diverse hulpmiddelen.

Leerlingen met dyslexie mogen op school gebruik maken van bepaalde hulpmiddelen. Zoals een laptop met voorleessoftware, een Daisy-speler of een tablet. Maak samen met de intern begeleider, leerkracht en leerling duidelijke afspraken over wanneer welke hulpmiddelen gebruikt mogen worden. Dan is dit voor iedereen duidelijk en worden vervelende situaties voorkomen.

 

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Bij de oriëntatie op voortgezet onderwijs is het van belang om te kijken naar het dyslexie reglement op de school. Iedere school hanteert eigen regels en biedt verschillende ondersteuningen. Om leerlingen met dyslexie gemotiveerd en enthousiast te houden is het van groot belang dat er begrip is vanuit de school en de leerkrachten.

 

Informatie voor scholen

Woordhelder geeft ondersteuning aan scholen bij de implementatie van hulpmiddelen in het regulier onderwijs. Door leerkrachten op de juiste manier te trainen, wordt er gezorgd voor interne deskundigheid over de inzet van dyslexie hulpmiddelen. 

Voor scholen zijn er netwerk-licenties beschikbaar voor diverse software programma’s, waaronder ClaroRead. Met een schoollicentie kan een school onbeperkt gebruik maken van de ClaroRead software. Wanneer een school in het bezit is van een schoollicentie, kunnen leerlingen voordeliger een thuislicentie aanschaffen.