Woordhelder

Dyslexie oorzaak en gevolg

In groep 3 starten leerlingen met het leren lezen. Als de leesontwikkeling eind groep 3 achterblijft, is het moment aangebroken om extra hulp in te schakelen. Leesproblemen hoeven op dat moment nog niet te betekenen dat er sprake is van dyslexie. Pas als het technische lezen niet naar wens verloopt en extra hulp op school en thuis geen resultaat oplevert, kan met diagnostisch onderzoek gekeken worden of er sprake is van dyslexie.

 

Oorzaak

De exacte oorzaak van dyslexie is nog niet bekend, maar de problemen spelen zich zeker af in de hersenen. Klankcodes worden onvolledig of foutief in de hersenen verwerkt en opgeslagen. Hierdoor kunnen deze codes minder goed uit het geheugen worden opgehaald om gekoppeld te worden aan een woordbeeld.

Indien één of beide ouders dyslexie hebben, dan is de kans groot dat de kinderen hier ook aanleg voor hebben.

 

Vooroordelen

Het is belangrijk dat de naaste omgeving van een kind met dyslexie zich realiseert dat er geen sprake is van luiheid of gebrek aan intelligentie. Het is een onzichtbare handicap waarbij het prettig is als iedereen hier rekening mee houdt en er compenserende maatregelen kunnen worden genomen.

 

Gevolgen

In het dagelijks leven wordt er veel geschreven en gelezen, vooral binnen het onderwijs. Dyslexie kan een belemmering zijn om capaciteiten optimaal te kunnen benutten. Voor een kind is het daarnaast frustrerend om bij voldoende intelligentie toch het lezen niet eigen te kunnen maken. Hierdoor kunnen een lagere eigenwaarde en motivatieproblemen ontstaan. Dyslexie heeft niet alleen gevolgen op de basisschool maar tijdens de gehele schooltijd, beroepsopleiding en later op de werkvloer.

 

Thuissituatie

Het kan zowel voor ouders als voor kinderen frustrerend zijn als het op school niet goed gaat. Ouders kunnen zich verplicht voelen om thuis extra te gaan oefenen om snel vooruitgang te boeken. In de praktijk valt dit echter tegen. Ook ervaren kinderen ervaren het extra oefenen vaak als belastend, waardoor het uiteindelijk juist zorgt voor frustratie en ergernis.

Overleg om deze reden met de leerkracht welke begeleiding thuis raadzaam en mogelijk is. Probeer er een ontspannen moment van te maken zodat kinderen gemotiveerd blijven. Een stripboek of informatief boek kan bijvoorbeeld ter afwisseling worden gebruikt.

 

Broers en zussen

Het hebben van een broer of zus met dyslexie kan als vervelend worden ervaren. De extra aandacht voor het kind met dyslexie kan zorgen voor jaloezie bij de andere kinderen in het gezin. Zorg ervoor dat iedereen weet wat dyslexie is en wat de gevolgen zijn. Door iedereen bij het proces te betrekken, ontstaat meer betrokkenheid en begrip.