Woordhelder

Dyslexie onderzoek en verklaring

Aan het einde van groep 3 kunnen leerlingen opgegeven worden voor een dyslexieonderzoek. Het doorverwijzen wordt pas gedaan als een school dit noodzakelijk acht. In de praktijk betekent dit vaak dat leerlingen met herhaalde E- en lage D-scores bij lezen en spellen doorgestuurd worden.

 

Dyslexie-onderzoek

Tijdens een dyslexie-onderzoek wordt met diverse testen vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van een achterstand in lezen en spellen. Het onderzoek bestaat uit verschillende delen. 
Ten eerste vindt er een vooronderzoek plaats om te kijken wat er door school is geconstateerd. Er volgt een gesprek met de ouders waarbij vragen worden gesteld over het kind (gezondheid, functioneren, eventuele problemen).

Vervolgens worden diverse testen afgenomen bij het kind, om het huidige lees- en spel niveau te bepalen. Er  volgt een specifiek onderzoek op nauwkeurigheid en snelheid. ook wordt de algemene intelligentie bepaald. Daarnaast worden vaardigheden getest om te kijken of de leesproblemen daadwerkelijk gaan om dyslexie of om andere leesproblemen. Pas nadat alle testen zijn geanalyseerd volgt er een conclusie.

 

Dyslexieverklaring

Op het moment dat definitief dyslexie is vastgesteld wordt een dyslexieverklaring uitgeschreven. Een dyslexieverklaring is niets anders dan een officiële bevestiging dat bij de betreffende persoon dyslexie is vastgesteld.

Een verklaring wordt afgegeven door de deskundige die het dyslexie-onderzoek heeft uitgevoerd. Niet iedereen is bevoegd om een dyslexie-onderzoek af te nemen of een dyslexieverklaring af te geven. Laat u vooraf goed informeren.

Met een dyslexieverklaring kunnen leerlingen gebruik maken van bepaalde voorzieningen op school. Zo mag er wellicht gebruik worden gemaakt van ICT-hulpmiddelen, zoals ClaroRead of TextAid

 

Dyslexie-behandeling

De behandeling van dyslexie is op verschillende speerpunten gericht, zoals het verhogen van het niveau van technisch lezen en spellen, het kunnen omgaan met de beperking en eventuele nadelige sociale en emotionele gevolgen hiervan.

Uiteindelijk is het doel van een behandeling dat het kind een minimaal niveau van lees- en schrijfvaardigheid bepaald, passend bij zijn/haar leeftijd. Hoe lang het duurt voordat dit niveau is behaald, is per kind verschillend en van verschillende factoren afhankelijk.