Rekenblobs voor vast aantal leerlingen (RT of School)

Shop > Rekenblobs > Rekenblobs
Terug

Rekenblobs


Rekenblobs is een volledig adaptief rekenprogramma in de Cloud. Leerlingen oefenen allemaal op het eigen niveau. De leerkracht/begeleider kan direct inzien wat de leerling gedaan heeft en krijgt inzichtelijk waar de moeilijkheden zitten. Het programma zet zelf nieuwe oefeningen klaar voor de leerling of groep maar de leerkracht/begeleider kan ook handmatig een oefenprogramma samenstellen voor een individuele leerling.

Combinatie-abonnement
Wilt u Rekenblobs combineren met Taalblobs? We kunnen een combinatie-abonnement voor u maken. Een combinatie-abonnement is goedkoper dan een los abonnement voor Rekenblobs en een los abonnement voor Taalblobs. Klik hier voor meer informatie en prijzen.

€79,00 per jaar
Selecteer een variant:
€79,00
 

Rekenblobs voor op school en RT

Rekenmodules Automatiseren van getalbeelden
Splitsen en sommen t/m 20
Vermenigvuldigen en delen t/m 100
Bewerkingen t/m 1000
Getalbegrip t/m 1000
Verschillende rekenstrategieën
Verschillende spelletjes

Leerlingen kunnen kiezen uit diverse spellen en rekenstrategieën

Complete modules aan- en uitzetten
Maatwerk taken aanmaken

Zowel op groepsniveau als per individuele leerling

Toetsen inplannen
Rekenstrategieën beheren

Zowel op groepsniveau als per individuele leerling

Gebruik adaptief programma
Voortgang volgen per groep
Voortgang volgen per leerling

Rapportagemogelijkheden

oefenfrequentie
Inzicht in algemene voortgang
Voortgang per rekenonderdeel
Voortgang in SLO leerlijn
Voortgang per SLO tussendoel
Printbaar dossier

met resultaten en handelingsplan

Beheeropties

Leerlingen importeren via EdexML
Eenvoudig wachtwoorden aanpassen
Logingegevens leerlingen printen

Logingegevens zijn printbaar als lijst of knipkaartjes

Aparte docentaccounts

Elke docent kan een inlog krijgen met toegang tot de eigen groep(en)

 


Rekenblobs

Rekenblobs is ontwikkeld door RT-Amersfoort, een praktijk voor Remedial Teaching waar al jaren lang gespecialiseerde behandeltrajecten worden verzorgd voor o.a. rekenen en automatiseren.


Rekenblobs is methode onafhankelijk en kan naast iedere gangbare rekenmethode gebruikt worden. 
Het didactische programma is onder te verdelen in verschillende leerfases die in grote lijnen doorlopen worden van groep 3 tot groep 6. Rekenblobs volgt exact de SLO leerlijn.


AUTOMATISCH OP MAAT OEFENEN

Rekenblobs is een adaptief leerprogramma dat het niveau van de aangeboden lesstof automatisch aanpast aan de leerling. Door middel van het ingebouwde adaptieve algoritme selecteert het programma binnen de gekozen rekenmodules volledig automatisch de juiste leertaken voor het kind.


Een Slim Algoritme

Aan de hand van de antwoorden die het kind geeft, wordt na iedere spelronde opnieuw bepaald of het kind toe is aan de volgende groep sommen of dat de betreffende groep (denk bijvoorbeeld aan een rekentafel) nogmaals moet worden aangeboden.


Hulp op maat

Alle ingevoerde antwoorden worden meteen nagekeken en het kind krijgt direct de juiste feedback die het nodig heeft om snel en effectief te kunnen oefenen.


De Leerkracht faciliteren

De visie van Rekenblobs is dat het programma de leerkracht moet ontlasten door een aantal tijdrovende taken automatisch over te nemen. Een goed adaptief algoritme selecteert automatisch de juiste leertaken en bovendien worden alle vorderingen automatisch bijgehouden door het programma. Hierdoor zal de leerkracht uiteindelijk meer tijd overhouden voor de dingen waar het echt om gaat, namelijk: lesgeven.


AANGEPASTE OEFENTAKEN INSTELLEN

Naast het volledige automatische adaptieve algoritme is het óók mogelijk om aanvullende en/of vervangende oefeningen te selecteren. Dit kan niet alleen worden ingesteld voor ieder individueel kind maar ook voor een gehele groep tegelijk! Zo kan bijvoorbeeld voor de hele groep een extra oefening worden ingesteld waarmee de rekensommen kunnen worden geoefend die op dat moment in de klas worden behandeld. En voor zeer zwakke leerlingen kan bijvoorbeeld (naast het al automatisch aangepaste niveau) aanvullende oefening worden ingesteld die overeen komt met het programma dat tijdens de Remedial Teaching wordt aangeboden. U kunt dus geheel zelf bepalen op welke manier het oefenprogramma wordt ingevuld.VOORTGANG VOLGEN

Als leerkracht is het belangrijk dat goed in de gaten kan worden gehouden hoe het leerproces verloopt. Rekenblobs is voorzien van een zeer uitgebreid leerlingvolgsysteem dat door de leerkracht op ieder willekeurig moment kan worden geraadpleegd en waarmee de verschillende facetten van de vorderingen op een gedetailleerd niveau kunnen worden gevolgd. Hieronder ziet u enkele onderdelen van het leerlingvolgsysteem nader toegelicht:


Voortgang per tussendoel

Voor ieder SLO-tussendoel is een tabel beschikbaar waarin van ieder toetsmoment het resultaat tot in detail is af te lezen. Doordat de toetsafnames chronologisch gerangschikt zijn, geeft deze tabel ook een beeld over de voortgang in het verloop van de tijd.


Oefenfrequentie volgen

In de grafiek van de oefenfrequentie is precies na te gaan hoe vaak het kind in de afgelopen periode heeft geoefend. Deze informatie is bijvoorbeeld zeer handig als de oefenstof van Rekenblobs als huiswerk wordt meegegeven.GEDETAILLEERDE OEFENGESCHIEDENIS PER TAAK

Per oefentaak wordt bijgehouden wanneer deze is afgerond, welke rekenstof en welk spelletje is geoefend en wat het resultaat is. Er is zelf een mogelijkheid om snel na te kijken wat het resultaat per individuele som is!


VERLOOP VAN TOETSRESULTATEN PER (TUSSEN)DOEL

Hier is exact na te gaan hoe de vorderingen ten aanzien van de rekenen per SLO-tussendoel over de tijd verlopen. Dit is handig om bijvoorbeeld in te schatten of de leerling voldoend vordering maakt en of eventueel aanvullende actie door de docent moet worden ondernomen.ACTUELE STATUS IN HET OEFENPROGRAMMA

Onderstaande tabel toont een accuraat en actueel overzicht van waar de leerling zich momenteel binnen het aangeboden oefenprogramma (de eilanden) bevindt.ACTUELE STATUS IN HET OEFENPROGRAMMA

Rekenblobs houdt exact bij hoe vaak ieder spelletje door het kind gekozen wordt. Deze informatie is overzichtelijk weergegeven in een diagram.
INZET BELONEN MET HET SPAARSYSTEEM

Rekenblobs heeft een ingebouwd motiverend spaarsysteem waarmee het kind door te oefenen een eigen blobsverzameling kan opbouwen. Door opdrachten te maken verzamelt het kind munten waarmee het nieuwe blobs voor de eigen verzameling kan kopen.