Updates en vernieuwingen Zuid-Vallei

7 juli 2021

De remediërende programma’s van De Zuid-Vallei worden al jarenlang succesvol ingezet bij de ondersteuning van leerlingen die uitvallen op het reguliere lesprogramma. Ook preventief. De programma’s zijn gericht op lezen, spelling en rekenen. In mei 2019 zijn de onderdelen Begrijpend Lezen en Remediërend Spellen in een vernieuwde uitgave uitgebracht. We blijven doorgaan met het vernieuwen: binnenkort komt een nieuwe versie uit van Werkwoordspelling.

De mappen van Zuid-Vallei worden uitgebracht in de bekende opzet, maar met volledig vernieuwde teksten en opdrachten. Ook de vormgeving en illustraties zijn opgefrist. Daarnaast kan Begrijpend Lezen en Spelling worden aangevuld met een onlineomgeving.

Begrijpend Lezen

Als blijkt dat een leerling niet goed meekomt met de lessen begrijpend lezen, of bij toetsmomenten onvoldoende scoort, kan dit remediërende programma perfect worden ingezet voor extra oefening en begeleiding. Het programma bevat veel oefenmateriaal voor de verschillende strategieën die bij begrijpend lezen komen kijken.

De materialen van het Remediërend Programma Begrijpend Lezen kunnen ook gecombineerd worden met het principe van Close Reading. Wij merken dat een combinatie van het werken met strategieën en Close Reading erg goed werkt.

Naast de papieren materialen is er ook een digitale omgeving bij Zuid-Vallei Begrijpend Lezen. Deze digitale omgeving biedt een database aan extra teksten en opdrachten. Deze database bevat op dit moment ruim 120 verschillende teksten en wordt elk kwartaal geüpdatet. Bij deze teksten worden verschillende strategieën gecombineerd zodat een leerling ook kan oefenen met het toepassen van meerdere strategieën bij één tekst. Dit wordt ook van een leerling gevraagd in de klas en bij toetsmomenten.

Spelling

Zuid-Vallei Spelling is gemakkelijk in te zetten en biedt instructie en oefenmateriaal gericht op de spellingvaardigheden. In de remediërende materialen worden de spellingregels één voor één uitgelegd en wordt er geoefend met de herkenning en toepassing van elke spellingregel.

Bij elke spellingcategorie zit een groeikaart die bij elk hoofdstuk wordt uitgebreid. Op deze kaart ziet uw leerling de regels die binnen elke categorie aan bod komen. U kunt op deze kaart aangeven welke regels een leerling al beheerst en ook de vooruitgang daarop aangeven. Onze ervaring is dat dit erg motiveert voor de leerling.

De digitale omgeving van Spelling biedt alle spellingregels aan die u in de mappen vindt. Op deze manier kan uw leerling buiten de lessen om thuis ook oefenen en kunt u nauwkeurig de vorderingen van uw leerling volgen voor nog betere begeleiding.

Zorgniveau 3

De remediërende programma’s van Zuid-Vallei bieden materiaal dat perfect kan worden ingezet bij interventies op zorgniveau 3. Zuid-Vallei is ontwikkeld om ondersteuning te kunnen bieden aan leerlingen die uitvallen op het reguliere lesprogramma en leerlingen met leerproblemen. De materialen van Zuid-Vallei zijn methode-onafhankelijk, ze bevatten een gestructureerde opbouw en zijn gemakkelijk inzetbaar.

Binnen zorgniveau 3 moet er interventie worden geboden gericht op de hiaten die bij een leerling zijn vastgesteld. De materialen van Zuid-Vallei zijn hier uitermate geschikt voor. U kunt gemakkelijk de betreffende onderdelen die noodzakelijk zijn voor het interventietraject van een bepaalde leerling uit de mappen halen.

Binnenkort vernieuwd: Werkwoordspelling

We blijven door ontwikkelen. De eerste vernieuwde map die uit zal komen is Werkwoordspelling. De methode krijgt dezelfde vernieuwde lay-out en met een herziene inhoud. De teksten en opdrachten zijn geüpdatet naar de huidige wetenschappelijke inzichten in remediërend onderwijs en houdt rekening met de belevingswereld van de kinderen van nu.

Alle illustraties zijn gemoderniseerd en sluiten aan op de figuren en personages uit Begrijpend Lezen en Spelling. Ze leggen de opdrachten uit aan de leerling en komen terug in de verhalen en opdrachten in de Zuid-Vallei.

Geplaatst door: Kor Bras