Examens afnemen met TextAid

26 april 2021

Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) heeft regels opgesteld voor eindexamenkandidaten met dyslexie. Hierdoor kunnen leerlingen met dyslexie langer over hun examens doen, mogen ze een computer inzetten en is ook verklanking toegestaan.

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen bij het centraal eindexamen gelijk beoordeeld worden, bestaat deze uit een geheel van opgaven, correctievoorschriften, normering en afnamecondities die voor iedereen gelijk zijn. Daarmee wordt de kwaliteit van zowel het centraal eindexamen als het diploma gewaarborgd. Het CvTE heeft de mogelijkheden voor examenleerlingen met een beperking uitgewerkt in een brochure. Daarin noemt het College geen specifieke hulpmiddelen of aanpassingen, maar geeft het een overzicht van de mogelijkheden. Klik hier om de brochure in te zien.

Examens afnemen met TextAid

Examens  moeten offline gemaakt worden op een systeem dat volledig van het internet is afgesloten. TextAid is een programma in de Cloud. Om aan de offline eis te kunnen voldoen is er een aparte offline plugin met de naam SpeakUp beschikbaar voor Windows. Het programma SpeakUp werkt met dezelfde stemmen als TextAid. Deze plugin kan tekst voorlezen vanuit Adobe Reader. Er is géén woordenboek, woordvoorspeller, spellingcontrole en homofonencontrole aanwezig.

SPRAAKSYNTHESE-CD’S AANVRAGEN

Bij DUO kunnen aangepaste examens op PDF worden aangevraagd. DUO levert de examenbestanden op CD. Dit zijn PDF-bestanden die geopend kunnen worden met Adobe Reader. Kijk voor meer informatie in de brochure.

CONTROLEER OF ALLES WERKT.

Zorg dat alle belangrijke onderdelen op de computers of laptops zijn geïnstalleerd. Denk hierbij vooral om:

  • De laatste versie van Adobe Reader
  • Het programma SpeakUp. (dit programma is aan te vragen via info@woordhelder.nl)
  • De benodigde voorleesstemmen (bijvoorbeeld: SAPI Voice Ilse, SAPI Voice Alice, etc.) zijn geïnstalleerd en geactiveerd.
  • De (proef)examen bestanden zijn beschikbaar.


Voorlezen gaat door tekst te selecteren en de toets combinatie ctrl + c te gebruiken. Het gebruik van de Chrome-extensie komt overeen met SpeakUp.

Het is van belang dat de leerlingen vooraf goed geoefend hebben met SpeakUp zodat volkomen duidelijk is hoe het programma werkt en hoe teksten op een eenvoudige manier gelezen kunnen worden in Adobe Reader.

GOEDE AFSPRAKEN

Het succesvol verlopen van een toets of examen valt of staat ook met het maken van goede afspraken. Zorg dat alle surveillanten de software waarmee gewerkt wordt kennen zodat vragen of problemen van leerlingen met de software snel opgelost kunnen worden.